Proeftijd, hoe zit het ook alweer?

Proeftijd, hoe zit het ook alweer?

13/01/2022

Na een zorgvuldige sollicitatie- en selectieprocedure kiest u weloverwogen om juist die ene persoon in dienst te nemen. Maar is hij wel echt de gedroomde kandidaat? Hoe zit het als u een proeftijd opneemt in de arbeidsovereenkomst?

Een proeftijd: hoe, wat en waarom
Elkaar leren kennen. Hoe goed uw selectieprocedure ook in elkaar steekt, het blijft lastig om op basis van sollicitatiebrieven en -gesprekken of zelfs assessments de ideale match tussen kandidaat en uw bedrijf te vinden. Een proeftijd gaat dan ook om het beter leren kennen van elkaar. Past iemand in de bestaande bedrijfscultuur en het bestaande team? Heeft iemand daadwerkelijk de benodigde kwaliteiten en eigenschappen om de functie succesvol in te vullen?

Proeftijd geldt wederzijds. Het is daarbij goed om te realiseren dat een proeftijd twee kanten op werkt: het biedt niet alleen de werkgever de mogelijkheid om de nieuwe medewerker te ‘testen’, maar ook de werknemer om te ontdekken of zijn nieuwe broodheer bij hem past. Zowel werkgever als werknemer heeft het recht om de arbeidsovereenkomst per direct en zonder opgaaf van redenen te beëindigen tijdens de proeftijd.

Schriftelijkheidsvereiste. Het is belangrijk dat een proeftijd altijd schriftelijk wordt overeengekomen. Een mondeling afgesproken proeftijd is simpelweg niet geldig, ook al zijn werkgever en werknemer het er allebei mee eens. Geen geldige proeftijd betekent dat u geen eenvoudig proeftijdontslag kunt geven, maar terugvalt op het gewone ontslagrecht. Zorg dus altijd dat een proeftijd onderdeel is van de schriftelijke arbeidsovereenkomst.

Hoelang duurt de proeftijd?
Wanneer één maand proeftijd? Gaat u een contract voor bepaalde tijd aan met de nieuwe werknemer, dan mag de proeftijd maximaal één maand duren. Voorwaarde is wel dat het tijdelijke arbeidscontract een looptijd kent van langer dan zes maanden en korter dan twee jaar. Ook bij een tijdelijk contract dat wordt aangegaan voor de (onbekende) duur van een specifiek project, mag er een proeftijd van maximaal één maand overeengekomen worden.

Wanneer geen proeftijd? Duurt het contract zes maanden of korter, dan mag er geen proeftijd overeengekomen worden.

Wanneer twee maanden proeftijd? Gaat u een contract voor onbepaalde tijd aan met de nieuwe werknemer, dan mag de proeftijd maximaal twee maanden duren. Hetzelfde geldt voor een tijdelijk arbeidscontract dat een looptijd kent van twee jaar of langer. Ook dan mag u een proeftijd van twee maanden in de arbeidsovereenkomst opnemen.

Check altijd de cao. In cao’s kunnen afwijkende bepalingen over de toegestane proeftijd zijn opgenomen. Check dus altijd uw cao.

Werknemer krijgt een andere functie
Nieuwe functie? Soms wilt u niet een kandidaat van buitenaf aannemen op een bepaalde functie, maar een van uw huidige medewerkers. Mag u een medewerker die een nieuwe functie krijgt, (opnieuw) een proeftijd aanbieden? Wanneer de nieuwe functie min of meer in lijn ligt met de huidige functie, mag dat niet. Zijn er voor de nieuwe functie echter wezenlijk andere kwaliteiten en eigenschappen vereist, die in de vorige functie nog niet aangesproken zijn, dan mag het onder omstandigheden wel.

De proeftijd is een prima middel om elkaar beter te leren kennen. Bevalt de samenwerking toch niet, dan kan zowel werkgever als werknemer eenvoudig tot beëindiging overgaan. Zorg wel dat de proeftijd altijd schriftelijk wordt overeengekomen en dat u de regels voor de maximale duur van de proeftijd in de gaten houdt.